วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์

การแพร่
ออสโมซิส
การแพร่แบบฟาซิลิเทต
Active transport

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น